کی لاگر چیست؟

کی لاگر چیست؟   Keylogger یا کی لاگر یک نرم افزار یا وسیله ای سخت افزاری است که به کمک آن هر عملی را که یک کامپیوتر انجام می دهد در حافظه ای ذخیره می شود. و از آن جمله ادامه مطلب کی لاگر چیست؟