بایگانی

بایگانی تیر

طوفان فکری و انجمن ایده

۹ تیر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

طوفان فکری و انجمن ایده

 

طوفان فکری و انجمن ایده

طوفان فکری ، جلسه ای است که افراد در مورد یک موضوع خاص یا به صورت آزاد ،

هر ایده ای که به ذهن شان می رسد را مطرح می کنند . حتی اگر آن ایده احمقانه و خنده دار به نظر برسد .

این تکنیک برای آموزش خلاقیت و ایده پردازی نیز استفاده می شود .

در لینک زیر ، یک جلسه ی طوفان فکری بین بیش از ۱۰۰ نفر برگزار شد و ده ها ایده مطرح شد . 

به خاطر زیاد بودن ایده ها ، امکان کپی کردنش نبود .

خودتون می تونید برید و از ایده های متنوع اونجا استفاده کنید .

 موضوع کسب و کار