آپلود عکس

بایگانی

بایگانی تیر

ایده های پولساز من

۸ تیر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

ایده های پولساز من

ایده های پولساز من

ایده به تنهایی ارزشی ندارد ، چیزی که به ایده ارزش می دهد ، اجرا کردن آن است .
هنر کارآفرینان موفق ، پیدا کردن بازار برای ایده است .
نیازسنجی ، بازار سنجی و تحلیل بازار اولین چیزهایی است که باید یاد بگیرید .

موضوع کسب و کار