بایگانی

بایگانی مرداد

سپاسگذار بودن زندگیتان را تغییر می دهد

۱۰ مرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

سپاسگذار بودن زندگیتان را تغییر می دهد

 

سپاسگذار بودن زندگیتان را تغییر می دهد

 

چیزی بیش از آنچه دارید، نیاز ندارید

 

این قانون درباره کسانی که توان برآورده ساختن نیازهای اولیه زندگی یعنی غذا،

سرپناه و آب سالم را ندارند نمی‌شود. اما اگرشما این مطلب را از روی کامپیوتر یا

موبایل خود می خوانید باید بدانید که از میلیاردها انسان بهتر زندگی می کنید.

هر آنچه نیاز دارید در اختیار شماست و به چیز بیشتری نیاز ندارید. اما این

بدین معنی نیست که بیشتر تلاش نکنید بلکه نیازمند چیز بیشتری نیستید.

 

برای شکرگزاری حاضر باشید

 

اگر در لحظه زندگی نکنید نمی توانید واقعا سپاسگزار مردم باشید.

بزرگترین چیز این است که برای همین لحظه اکنون شکرگزار باشید.

 

شکرگزاری بالاترین تحسین است

 

قدردانی از مردم بزرگترین نعمت زندگی و بالاترین شکل تحسین دیگران است.

ممکن است بعضی از مردم برای همیشه در زندگی شما نمانند و این از جهاتی خوب است.

با این حال شما می توانید شکرگزار باشید که روزی گذارتان به یکدیگر افتاده است.

 

هر چه بیشتر شکرگزار باشید، بیشتر چیزهای خوب را جذب می‌کنید

 

وقتی برای هرچه دارید سپاسگزاری می‌کنید، احتمال بیشتری بوجود می‌آورید

که انسانهای خوب و چیزهای خوب جذب شما شوند.

حتما با عسل زنبورهای بیشتری جذب می‌کنید تا با سرکه.

 

شکرگزار بودن شما را شاد می‌کند

 

اما شاد بودن همیشه بدین معنی نیست که شما فردی سپاسگزار هستید.

احساس قدردانی به شما کمک می‌کند به شادی حقیقی برسید.

وقتی برای هر چه دارید سپاسگزاری کنید، شادمانی به طور طبیعی به سراغتان می‌آید.

 

شکرگزاری شما را مجبور می‌کند که ببخشید

 

مهم نیست که فردی چقدر بد قلب شما را به درد آورده باشد؛ مهم آن است

که ما درباره خود و دنیای دیگرانی که وارد زندگی ما شده‌اند

کمی بیشتر شناخت پیدا کردیم و به همین خاطر باید شکرگزار باشیم.