بایگانی

بایگانی شهریور

تعامل بین زندگی و کار

۱۴ شهریور ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

تعامل بین زندگی و کار

 

تعامل بین زندگی و کار

 

۱- تصمیم بگیرید و هدف تان را تعیین کنید

 

افراد موفق به خوبی اهداف شان را تعیین می کنند.

آنها با تعیین اهداف شان می دانند که چه می خواهند و به همین

خاطر با آسودگی خاطربه یک پروژه جواب مثبت یا منفی می دهند.

چه چیزی در زندگی تان بیشترین اهمیت را دارد؟ آن پرسش را بپرسید

و بیشتر ما به سرعت پاسخ می دهیم سلامتی، عزیزان و خوشبختی.

اما وقتی در کار دچار تنش و استرس می شویم چه می کنیم؟ بیشتر

افراد تمایل دارند که ورزش و رفتن به باغ وحش با خانواده را منتفی کنند

تا اینکه فرجه را از دست بدهند. البته انجام کاری که برایش تعهد داده اید

اهمیت دارد اما اگر به تعادل بین کار و زندگی اهمت دهید،

استرس نخواهید داشت.

 

۲- توجه به موضوعات در خانه

 

باید بروی مسائل مهم در خانه توجه داشت. مدیریت واکنش های

هیجانی در خانه و رویارویی با تعارضات ایجادشده کلید موفقیت است.

جالب است بدانیم که همه ما در این دام گرفتار آمده ایم که همه چیز ا

همیت یکسان دارد و باید هم اکنون انجام شود. درواقع، یک یا دو چیز

برای پیشرفت ما حیاتی هستند و باقی امور ممکن است

حاشیه های مربوط به آن باشند.

 

۳- آنها از زمان تعطیلات شان نیز استفاده می کنند.

 

مطالعات نشان می دهد زمان تعطیلات فرصت خوبی برای بهره وری

و همچنین کمک به رشد اقتصادی است. افراد موفق از تعطیلات

به عنوان فرصتی برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی شان استفاده می کنند.

 

۴- آنها برای خود کارمندان بیرونی و نماینده استخدام می کنند.

 

خوشبختانه همواره کارهایی در خانه و محل کار وجود دارد که ما

بتوانیم انجام آنها را به دیگران واگذار کنیم. افراد موفق به طور کامل

از این فرصت بهره می گیرند. کارهایی را در نظر بگیرید که بسیار

وقت گیر هستند. آیا کس دیگری می تواند آن را به شکل بهتری انجام دهد؟

افراد موفق کارهایی نظیر آماده کردن گزارش کار، حمایت اداری،

پاسخ به ایمیل ها، پاسخ به خدمات مشتری، کمپین های بازاریابی

و مواردی اینچنینی در محل کار را به کارمندانشان می سپارند. همچنین

کارهایی نظیر خرید خانه، آماده کردن غذا، تمیز کردن خانه، خشکشویی

و موارد دیگر را خودشان به عهده نمی گیرند.البته باید توجه کنید که

ایجاد تعادل بین کار و زندگی دشوار است

و هرگز به نسبت ۵۰/۵۰ نخواهد بود.کلمات کلیدی :تعامل بین زندگی و کار

تعامل بین زندگی و کار ، تعامل بین زندگی و کار

تعامل بین زندگی و کار ، تعامل بین زندگی و کار

تعامل بین زندگی و کار

تعامل بین زندگی و کار