بایگانی

بایگانی مهر

مدیریت مسیر شغلی

۶ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

مدیریت مسیر شغلی

مدیریت مسیر شغلی 
مطمئن باشید که
روش کاری که بیشترین احساس راحتی را برایتان به ارمغان
می آورد انتخاب کرده اید.
 
از دوستان و همکارانتان بخواهید که درک و دریافت خود را
درباره ی
خصوصیات رفتاری
تان اعلام کنند.
 
برای شناخت دارایی هایتان
به ارزیابی نگرش افراد نسبت به خودتان، اقدام
کنید.
 
گامهایتان را به عنوان یک تمرین مفید در یادگیری، مرور کنید.
مجموعه مهارت های خود را
به عنوان تمام عناصر مسیر شغلی، در نظر بگیرید.
 
سعی بر شناسایی موضوعات تکراری یا ارتباطات نخواسته کنید.
 
برای آگاهی از چگونگی احساس خود در طی مراحل کاری مختلف،
به مطالعه ی وقایع روزانه ی گذشته مبادرت ورزید.
 
در تلاش برای یافتن دلایل برای دوره
های بسیار موفق در مسیر شغلیتان باشید.
 

زمان های دشوار در مسیر شغلی تان و دلایل موجه آن

ها را تجزیه و تحلیل کنید.

 
در تجزیه و تحلیل کارآمد باشید و از تأسف خوردن در مورد رفتار گذشته
اجتناب کنید.
 
اگر نمی توانید تغییر کنید،
یا از الگوهای تکراری بیاموزید، به سوی شغل دیگری
حرکت کنید.
 
از خانواده و دوستانتان بپرسید که به نظرشان
چه شغلی مناسب شما است.
 
زمانی را برای بررسی مجدد برنامه های فراموش شده
و اندیشیدن درباره ی راه حل ها
اختصاص دهید

به هنگام اندیشیدن درباره ی ده سال قبل
در مسیر شغلیتان، در مورد آن چه که
تمایل به دیدن آن دارید، بیندیشید.
 
پشتیبان دیگران باشید.
ممکن است در آتیه به کمک آنان نیاز داشته باشید.
 
منابع یا کتاب های سالانه را
برای نیل به یک دید کلی درباره ی بازیگران کلیدی
فعلی صنعت، مطالعه کنید.
 
به وبسایت های سازمانها برای مشاهده ی
چگونگی معرفی خودشان دسترسی
داشته باشید.
 
برای یافتن فرصتهای شغلی،
سایتهای شغلی موجود در اینترنت را مشاهده
کنید.
 
شبیه یک مشاور شغلی بیندیشید.
از مردم درباره ی زندگی کاریشان
سؤال کنید.
 
هر زمان که ممکن است اسامی جدید را به شبکه ی
آشنایان اضافه کنید.


کلمات کلیدی :مدیریت مسیر شغلی

مدیریت مسیر شغلی

مدیریت مسیر شغلی

مدیریت مسیر شغلی