بایگانی

بایگانی آبان

آیا متناهی بودن تعداد بیت کوینها یک محدودیت نخواهد بود؟

۷ آبان ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

آیا متناهی بودن تعداد بیت کوینها، یک محدودیت نخواهد بود؟

آیا متناهی بودن تعداد بیت کوینها، یک محدودیت نخواهد بود؟

بیت کوین از این جهت که فقط تا ۲۱ میلیون عدد از آن ساخته خواهد شد،

منحصر به فرد است. اما این هرگز یک محدودیت بشمار نمی آید،

چون بیت کوینها می توانند با واحدهای کوچکتر از یک بیت کوین،

مثلاً بیت، شمارش شوند. یک بیت کوین ۱,۰۰۰,۰۰۰ بیت است.

اگر در آینده با کوچکتر شدن اندازه متوسط تراکنش، نیازی احساس شود،

بیت کوینها می توانند تا ۸ رقم اعشار (۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ بیت کوین)

و بطور بالقوه حتی واحدهای کوچکتر، تقسیم گردند.

 

آیا بیت کوین در مارپیچ تورم زدایی سقوط نخواهد کرد؟

 

بر طبق نظریه مارپیچ تورم زدایی، اگر انتظار سقوط قیمتها برود،

مردم خرید را به آینده موکول خواهند کرد تا از قیمتهای کمتر، بهره ببرند.

این سقوط در تقاضا به نوبه خود سوداگران را وادار خواهد کرد تا با

کاهش قیمت های خود در جهت تحریک تقاضا تلاش کنند

که اینکار مشکل را بدتر کرده و به رکود اقتصادی خواهد انجامید.

هر چند این نظریه، در میان بانکداران مرکزی راهی مردم پسند برای

توجیه تورم است ولی به نظر نمی رسد که همیشه درست باشد

و در میان اقتصاددانان مورد مناقشه بوده است. لوازم الکترونیکی مصرفی،

مثالی از یک بازار است که قیمتهای آن دائماً در حال کاهش بوده ولی دچار

رکود نمی شود. به همین شکل، ارزش بیت کوینها در طول زمان افزایش

یافته و اندازه اقتصاد بیت کوینی هنوز هم پا به پای آن بشدت در حال رشد است.

به دلیل آنکه، هم ارزش ارز و هم اندازه اقتصاد آن در سال ۲۰۰۹ ، از صفر

شروع شده است؛ بیت کوین یک مثال نقض برای این نظریه است

که نشان می دهد گاهی این نظریه باید نادرست باشد.

با وجود این، بیت کوین طراحی نشده است که یک ارز ضد تورمی باشد.

دقیق تر آنست که بگوییم قرار بود بیت کوین در سالهای اول یک ارز

تورمی باشد و سپس در سالهای بعد پایدار شود. تنها زمانی مقدار

بیت کوینهای در گردش کاهش خواهد یافت که مردم کیف پول خود

را از روی بی دقتی گم کرده و بک آپ یا پشتیبان هم تهیه نکرده باشند.

اگر زیرساختهای پولی ثابت و اقتصاد پایدار باشد،

ارزش ارز باید همیشه یکسان باقی بماند.کلمات کلیدی : آیا متناهی بودن تعداد بیت کوینها یک محدودیت نخواهد بود؟

آیا متناهی بودن تعداد بیت کوینها یک محدودیت نخواهد بود؟

آیا متناهی بودن تعداد بیت کوینها یک محدودیت نخواهد بود؟