بایگانی

بایگانی مهر

بورس چیست

۱۰ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

بورس چیست

بورس چیست

واژۀ بورس از نام خانوادگی كسی به نام واندر بورس اخذ شده
كه در اوائل قرن ۳۵ ميلادی در شهر بروژ
در بلژيك می زيسته و جماعت صرّافان شهر مقابل خانه ی وی
گرد آمده و به داد و ستد كالا ، پول و اوراق بهادار می پرداختند .
بعدها به كليّه ی اماكنی كه محلّ داد
و ستد پول ، كالا و اسناد مالی و تجاری بود اين نام اطلاق
گرديده است . در فرهنگهای لغت الفاظ مبادله ، مكان مبادله و سيستم مبادله در
مقابل كلمۀ بورس آمده است .
اصطلاح بورس برای اوّلين بار در اروپا به كار رفته و به نوعی بازار داد و ستد و
يا نوعی سيستم خريد و فروش گفته ميشود كه
در آن اسناد و اوراق مالی، پولهای
كشورهای مختلف ، طلا و امثال آن مبادله ميشوند. بورس به مفهوم عام شامل هر
نوع مبادله ، واسطۀ مبادله و يا بازار مبادله مانند بورس اوراق بهۀادار ، بۀورس ارز ،
بورس اسناد ، بورس طلا ، بورس نفت ، اتومبيل و مسكن ميباشد .
بورس اوراق بهادار بازاری رسمی و متشكّل است كه در آن خريد و فروش سهام
شركتها يا اوراق قرضۀ دولتی يا خصوصۀی تحت ضوابع معيّن انجام گرفته و
مشخّصۀ مهمّ آن حمايت قانونی از صاحبان پس اندازها يا سرمايه های راكد است.
بورس مرجع رسمی و مطمئنّی برای جذب
سرمايۀ افراد و بخش های خصوصی
به منظور تأمين مالی پروژه های سرمايه گذاری بلند مدّت ميباشد .
در بازرگانی داخلی ايران به بازارهای اختصاصی كالاهای سرمايه ای ، واسطه ای يا
مصرفی كه در يك محدودۀ جغرافيائی واقع گرديده و آن كالای خاص مانند
بورس فرش در بازار تهران
، بورس آهن و . . . را نفرات زيادی از عناصر
عمده فروشی و خُرده فروشی دارا هستند ؛ بازار های بورس گفته ميشود