علی بابا بنیانگذار سایت Alibaba.com

علی بابا بنیانگذار سایت Alibaba.com   علی بابا در بازار درونی چین بسیار موفق بوده است. برای مثال در سال ۲۰۰۳، علی بابا برنامه Taobao(تائوبائو) را راه اندازی کرد. این برنامه امروزه بزرگترین فروشگاه اینترنتی برای مشتریان داخل چین است ادامه مطلب علی بابا بنیانگذار سایت Alibaba.com