ورود رسمی بین کوین به بورس تهران

ورود رسمی بین کوین به بورس تهران   ورود رسمی بین کوین به بورس تهران با حضور یک شرکت سوئدی در ایران و قبول سپرده‌های بیت کوینی و تبدیل به ریال برای سرمایه‌گذاری در بورس تهران کلید خورد و همچنین ادامه مطلب ورود رسمی بین کوین به بورس تهران