بایگانی

بایگانی اردیبهشت

پیام های مذهبی | اس ام اس و پیامک مذهبی

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

پیام های مذهبی | اس ام اس و پیامک مذهبی

 

پیام های مذهبی | اس ام اس و پیامک مذهبی

 اگه يه خودکار داشتی که فقط اندازه ی نوشتن يک جمله جوهر داشت باهاش چی مينوشتی؟ خدايا دوست دارم

—————————- پیام های مذهبی . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه —————————-

   هميشه واسه گلي خاک گلدون باش که اگه به آسمون هم رسيد يادش باشه ريشش کجاست

—————————- پیام های مذهبی . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه —————————-

   سقف آرزوهایت را تا جائی بالا ببر كه بتوانی چراغی به آن نصب كنی

—————————- پیام های مذهبی . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه —————————-

   نماز وقت خداست انرا به ديگران ندهيم

—————————- پیام های مذهبی . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه —————————-

   نگاه ما به زندگي و کردار ما تعيين کننده ي حوادثي است که بر ما مي گذرد

—————————- پیام های مذهبی . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه —————————-

   احترام، همان عشق است در تنپوشی ساده

—————————- پیام های مذهبی . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه —————————-

   آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان خواهی شد که امروز بدان فکر می کنی

—————————- پیام های مذهبی . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه —————————-

   کعبه را گفتم تو از خاکي منم خاک، چرا بايد به دور تو بگردم ؟

ندا آمد تو با پا آمدی بايد بگردی، برو با دل بيا، تا من بگردم

—————————- پیام های مذهبی . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه —————————-

   آدمها چه راحت با جابجايي يک نقطه از خدا جدا ميشوند

—————————- پیام های مذهبی . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه —————————-

   هیچ انسانی دوست ندارد بمیرد ، اما همه آنها دوست دارند به بهشت بروند،

اما ای انسانها، برای رفتن به بهشت ، اول باید مرد

—————————- پیام های مذهبی . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه —————————-

   کاغذ سفيد را هر چه قدر هم که تميز و زيبا باشد کسي قاب نمي گيرد ،

براي ماندگاري در ذهن ها بايد حرفي برای گفتن داشت

—————————- پیام های مذهبی . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه —————————-

   خدايا من اگر بد کنم تورا بنده ديگر بسيار است تو اگر با من مدارا نکنی مرا خدايي ديگر کجاست؟

—————————- پیام های مذهبی . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه —————————-

   بيهوده متاز که مقصد خاک است

—————————- پیام های مذهبی . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه —————————-

   خدایا ، من در كلبه فقیرانه خود چیزی دارم كه تو در عرش كبریایی خود نداری!

من تویی دارم ولی تو خودی نداری

—————————- پیام های مذهبی . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه —————————-

منبع :

http://creativity4u.ir/category/%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/%d8%ac%d9%88%da%a9-%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1/