بایگانی

بایگانی مهر

آموزش کسب درآمد با سایت های Crazy

۲۱ مهر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

آموزش کسب درآمد با سایت های Crazy

آموزش کسب درآمد با سایت های Crazy

جهت کسب درآمد از سربرگ earn , games استفاده می کنیم .

  1. earn :

از Faucet و Roll Dice تشکیل شده است .

بخش فاست هر ۱۵ دقیقه دریافتی داریم بخش رل دایس هر ۶۰ دقیقه

۲. games :

از ۴ بخش تشکیل شده است که بخش لاتاری مورد استفاده هست با خرید بلیط و قرعه کشی