خانه > موفقیت | خودسازی | کارآفرینی و استارتاپ > ۳ ابزار لازم برای استارت آپ شما

۳ ابزار لازم برای استارت آپ شما

۳ ابزار لازم برای استارت آپ شما

 

3 ابزار لازم برای استارت آپ شما

هنگامی که شما محصول خود را ساختید و وارد بازار کردید .  ۳ چیز مهم وجود دارد:

توزیع————-> یعنی محصول به دست کاربران و مشتریان رسانده شود.

تعامل————-> اعتبار و ارزش محصولی است

که شما ساختید و قرار است کابران از آن استفاده کنند.

کسب درآمد————-> گرفتن پول از مشتریان بابت محصولی که خرید کردند.

در جلسات هیئت مدیره من نمونه کارهای نقشه راه شرکت ها

را دسته بندی کردم و در داخل ۳ سطل قرار دادم.با طبقه بندی

الویت نمونه کارها به راحتی مشخص می شد. در بسیاری از توسعه

محصول بر رشد ویژگی های جدید تمرکز کرده است.

چطور این الویت ها در طول زمان تغییر می کند؟

کجاها بیشترین الویت را به مردم اختصاص دادند؟

شکستن استراتژی را به این سه بخش را آسان می کند –

شما هم اکنون یک قالب، یک استنسیل برای توصیف استراتژی

خود را داشته باشد. ایجاد یک جدول که شبیه به این:
Q1 Q2 Q3
توزیع
تعامل

کسب درآمد

شما فقط با این کار یک نقشه راه برای هیئت مدیره می سازید

که  استراتژی  را توصیف می کند .آن را برای هیئت مدیره خود

توضیح دهید. و بعد بازخورد آن طرح را از آن ها بگیرید.کلمات کلیدی : ۳ ابزار لازم برای استارت آپ شما

۳ ابزار لازم برای استارت آپ شما