قوانین برداشت باکس جرقه ایرانی (تسویه شده )

قوانین برداشت باکس جرقه ایرانی (تسویه شده ) قوانین برداشت: ۱.منفی نشدن امتیاز سایت : یعنی اگر كاربر بخواهد مبلغ ۱۰۰۰ تومان درخواست برداشت ثبت كند باید ۱۰۰۰ امتیازداشته باشد تا منفی نشود . راه های كسب امتیاز متنوع از ادامه مطلب قوانین برداشت باکس جرقه ایرانی (تسویه شده )